Proces koupě

Kupní proces

Doporučujeme najmout si ve Španělsku právníka, který vám poradí a povede vás od začátku kupního procesu i v jeho průběhu.
Vysvětlí vám potřebné právní záruky pro koupi nemovitosti a ověří, zda jsou splněny podmínky stanovené španělskými zákony.
Např. zda je nemovitost bez poplatků,dluhů a práv a zda byly zaplaceny všechny daně a poplatky za služby sdružení vlastníků domů.
Pro větší pohodlí doporučujeme spolupracovat s právníkem ve vašem rodném jazyce.
Průzkum nemovitosti:
Průzkum nemovitosti závisí na výběru, který jste učinili ( novostavba nebo stávající dům/domek/pozemek atd.).

Rezervace                                                                                                                                                                                                

 Po nalezení vhodného projektu s vámi realitní makléř vyplní rezervační formulář. Prostřednictvím tohoto formuláře pro vás bude nemovitost rezervována a stanovena cena. Je třeba složit zálohu ve výši od 3 000 € do 15 000 €.

Proto doporučujeme před příjezdem do Španělska provést přípravu a mít tuto částku k dispozici. Doporučujeme tuto částku uhradit prostřednictvím kreditní karty. Nedoporučuje se platit prostřednictvím šeku vystaveného zahraniční bankou, protože jeho zpracování trvá přibližně 14 dní. Takové zpoždění může způsobit, že se nákup nezdaří.
Přibližně 14 dní po podpisu rezervační smlouvy je dalším krokem v procesu nákupu podpis soukromé kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím ( nebo jeho právním zástupcem). Váš právník bude mít v této chvíli dokončenou prohlídku a šetření týkající se nemovitosti a bude mít s majitelem domluvený postup úhrady případných dlužných částek. Po podpisu soukromé kupní smlouvy zaplatíte 10 % kupní ceny nemovitosti. Tuto částku byste měli převést na svůj vlastní španělský bankovní účet. Založení španělského bankovního účtu za vás může zařídit váš právník.
S některými španělskými bankami se nám podařilo pro naše klienty vyjednat výhodné podmínky. Máte také možnost převést tuto částku na účet třetí strany vedený vaším právníkem.

Notářská kupní smlouva

Ve Španělsku je koupě oficiálně dokončena po podpisu notářského zápisu o vlastnictví u notáře, zaplacení dohodnuté ceny a převodu vlastnictví na kupující stranu. V případě koupě novostavby může podpis trvat až 18 měsíců. Obvykle je třeba provádět průběžné platby každé 2 až 4 měsíce prostřednictvím směnek, převodů nebo šeků.
Registrace
Po podpisu vlastnické smlouvy notář zašle její kopii na regionální katastr nemovitostí. Váš právník za vás také zaplatí daň z převodu a zaregistruje list vlastnictví. Registrace listiny v katastru nemovitostí může trvat několik měsíců. Váš právník může také zajistit, aby byly na vaše jméno zaregistrovány smlouvy a účty za komunální služby od místních dodavatelů, jako je voda a elektřina.

Novostavba
Pokud kupujete novou nemovitost, je developer povinen poskytnout bankovní záruku na každou platbu. Někteří developeři nabízejí bankovní záruky zdarma , jiní je zpoplatňují. Bankovní záruka chrání vaše platby. V případě, že developer výstavbu nedokončí, zkrachuje nebo projekt neodevzdá v dohodnutém termínu a vy nebudete chtít čekat, budou vám všechny platby vráceny.
Ve Španělsku se nemovitosti dodávají bez přípojek vody a elektřiny. Tato zařízení vám může zařídit také váš právník. Po dokončení může tento proces ve Španělsku trvat čtyři týdny. Proto vám doporučujeme, abyste během této doby neplánovali dům využívat.
Zákon stanoví desetiletou záruku na vady stavby.
Poplatky
S koupí nemovitosti ve Španělsku jsou spojeny celkem tři druhy poplatků a dvě daně. Zpravidla můžete počítat s náklady ve výši přibližně 11 až 14 % kupní ceny. Pokud si ve Španělsku vezmete hypotéku, připočítají se další 2 % na poplatcích.
Poplatky:
1. Poplatek právníkovi : činí 1 % z kupní ceny
2. Poplatky notáři: jsou stanoveny zákonem a mohou se pohybovat od 300 € do 1200 €,
v závislosti na koupi.
3. Registrační poplatky: obvykle 60 % až 80 % notářských poplatků.

 

Možnosti pronájmu bytu ve Španělsku:

 Pronájem pro turistické (krátkodobé) pronájmy-od 1.června do 30. září po dobu 3 dnů. Pronájem v zimním období-od 1. října do 31. května, s pevným měsíčním poplatkem za pronájem (náklady na energie a služby nese nájemce) Dlouhodobý pronájem po dobu 1 roku a déle.

Smlouva o správě nemovitosti se uzavírá na 1 rok s možností automatického obnovení. Výnosy z pronájmu jsou převáděny na Váš bankovní účet.
Cena za správu nemovitostí činí 20% z nájemního výnosu + fixní poplatek €100.
Nabídka příplatkové služby concierge-service, ve které získáte kompletní asistenci při správě nemovitosti ve Španělsku a která zahrnuje: platby za služby, internet a televizi, měsíční zprávy o stavu domu s webovou aplikací, vedení klíčů, přijímání korespondence, organizování oprav domácích spotřebičů, zajištění opravářů k řešení problémů a poruch v domácnosti atd.

• • • •

Správa nemovitostí

Hledání klientů k pronájmu bytů ve Španělsku: umístění reklam na webové portály, partnerské agentury, distribuce nabídek prostřednictvím naší vlastní databáze a klientů atd. Organizace prohlídek, příjem hotovosti související s pronájmem, asistence při vystěhování nájemníků, kontrola majetku a vybavení, příprava bytu k pronájmu novým klientům, nákup potřebných věcí pro jejich pobyt a zajištění úklidu.